Details
Home Evenementen Jaarvergadering 2018
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Jaarvergadering 2018

Woensdag 19 september vindt de jaarvergadering plaats in dorpshuis De Trefkoel in Gasselte. Vanaf 19:00 zijn alle leden van harte welkom bij deze vergadering.

Agenda jaarvergadering 2018 

 1. Gelegenheid doornemen verslag jaarvergadering 2017 en jaarverslag april 2017 – maart 2018
 2. Welkom en opening, vaststellen agenda
 3. Verslag jaarvergadering 31 mei 2017 en jaarverslag 2017– 2018
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Bestuur
  – Aftredend en herkiesbaar F. Wolthuis
 6. Financieel verslag 2017
 7. Verslag kascommissie 2018, benoeming kascommissie 2019
 8. Onderhoudswerkzaamheden terrein en kooi
 9. Rondvraag
 10. Sluiting