Details
Home Evenementen Jaarvergadering 2022
Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Jaarvergadering 2022

Woensdag 25 mei vindt de jaarvergadering plaats in dorpshuis De Trefkoel in Gasselte. Vanaf 20:00 zijn alle leden van harte welkom bij deze vergadering.

Agenda jaarvergadering 2022 

 1. Gelegenheid doornemen:
  1. verslag jaarvergadering 2021
  2. jaarverslag 2021
  3. financieel verslag 2021
 2. Welkom en opening en vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag jaarvergadering 2021; jaarverslag 2021
 5. Financieel verslag 2021
 6. Verslag kascommissie 2021 en benoeming kascommissie 2022
 7. Bestuur
  1. Aftredend wegens verhuizing en niet herkiesbaar: Loes Mulder
  2. Aftredend en herkiesbaar: Willie Spijkerman en Berend Lanting
 8. Onderhoud terrein en kooi
 9. Rondvraag
 10. Sluiting